Dobrodošli na web stranicu HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU ZRAKA!

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA - CROATIAN AIR POLLUTION PREVENTION ASSOCIATION (CAPPA)

NEW

The deadline for submission of abstracts for conference "Air protection 2017" in Primošten is extended till 15. May 2017.

NOVO

Rok za predaju sažetaka za skup "Zaštita zraka 2017" u Primoštenu produljuje se do 15. svibnja 2017. godine

NOVO

Obavijest o Pozivu na godišnju Skupštinu Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka

NOVO

Obavijest o PRVOJ OBAVIJESTI I POZIVU ZA PRIJAVU SAŽETAKA - DESETI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP s međunarodnim sudjelovanjem "ZAŠTITA ZRAKA 2017" , 03.-07. listopada 2017., Primošten

NEW

First announcement and call for abstracts - TENTH CROATIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE with international participation , 03-07 October 2017, Primošten, Croatia

NOVO

Obavijest o Jedanaestom simpoziju Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja, 5. - 7. travnja 2017., Osijek

NOVO

Obavijest o 6th EFCA Symposium "Ultrafine Particles - Air Quality and Climate", 10-11 May 2017, Brussels, Belgija