X. Stručni seminar 
"ODREĐIVANJE ONEČIŠĆENJA U ZRAKU, VODI  I TLU SPECIFIČNIM ANALITIČKIM TEHNIKAMA – UPOZNAVANJE S EUROPSKIM STANDARDIMA»

3. - 9. lipnja 2018. godine

Ovime pozivamo sve članove Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka da se prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru koji će se održati u Varšavi i Krakovu, Poljska, a u organizaciji HUZZ-a uz suorganizatorstvo Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb.
Seminar će se održati od 3. do 9. lipnja 2018. godine. Sudionici seminara posjetit će:
- Glavni inspektorat za zaštitu okoliša u Varšavi, nadležan za nacionalnu mrežu za praćenje kvalitete zraka
- Polish Economic Chamber for Sustainable Development (PIGE), koja je član EFCA-e
- Inspektorat zaštite okoliša za regiju Mazowieckie
- Glavni inspektorat regije Małopolskie
te će biti organizirana predavanja, stručni sastanci, obilazak laboratorija i mjernih postaja. Obavijest o seminaru može se pronaći na www.huzz.hr.

Polazak: 3. lipnja 2018.
Trajanje putovanja: 7 dana/6 noćenja
Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 4.300 kn
Cijena aranžmana po osobi u jednokrevetnoj sobi: 5.900 kn
Ukoliko želite smještaj u dvokrevetnoj sobi, molim da navedete ime osobe s kojom dijelite sobu.

Cijena aranžmana po osobi uključuje: prijevoz autobusom, 6 noćenja u hotelima 3*, boravišnu pristojbu, jamčevinu i troškove organizacije putovanja.

Doplata za policu zdravstvenog osiguranja: 80 kn po osobi za 7 dana

Za sudjelovanje na seminaru ne plaća se kotizacija.

Plaćanje: uplata aranžmana ići će direktno na Kompas, o čemu će prijavljeni sudionici biti naknadno obaviješteni. Mogućnost plaćanja u ratama za osobe u pratnji.

Ukoliko želite prisustvovati stručnom seminaru, molim da ispunite PRIJAVNICU, sa svim podacima, koja se nalazi u prilogu i pošaljete ju na donju adresu najkasnije do 4. svibnja 2018. godine.

Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Ksaverska cesta 2
10000 ZAGREB
info@huzz.hr

Kontakt osoba:
dr.sc. Gordana Pehnec
Telefon: 01 4682-580, 01 4682-586;
e-mail: gpehnec@imi.hr
Fax: 01 4673-303

 

PRIJAVNICU I OBAVIJEST MOŽETE SKINUTI OVDJE!