After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.


HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA
u suradnji s:
INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA
DRŽAVNIM HIDROMETEOROLOŠKIM ZAVODOM
EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – EFCA
organizira

JEDANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
s međunarodnim sudjelovanjem

“ZAŠTITA ZRAKA 2019“


PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SAŽETAKA

 

BOL
15.-19. listopada 2019.


ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR:

Jagoda Doko Jelinić – predsjednica
Silva Žužul
Renata Peternel
Krešimir Šega 
Ivan Bešlić
Mirjana Čačković
Zdravko Špirić
Zdenko Franić
Ana Alebić Juretić
Cleo Kosanović

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Gordana Pehnec - predsjednica
Nina Zovko
Vladimira Vađić
Ranka Godec
Silvije Davila
Darijo Brzoja
Predrag Hercog
Vedran Vađić
Jasmina Rinkovec

CILJEVI SKUPA
Poput prethodnih skupova i ovogodišnji X.  hrvatski znanstveno-stručni skup “ZAŠTITA ZRAKA 2019“ sakupit će stručnjake iz područja onečišćenja zraka koji bi prikazali rezultate svog rada, ukazali na postojeće i predvidjeli probleme u budućnosti, razmijenili svoja iskustva s kolegama te zajedno donijeli zaključke što i kako dalje.

TEME SKUPA

  1. Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor
  2. Emisije onečišćenja u atmosferu
  3. Onečišćenje vanjske atmosfere – imisije
  4. Razvoj i provjera mjernih metoda
  5. Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje
  6. Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
  7. EFCA sekcija “Air pollution and climate: Ultrafine particles - impact and policy responses“

MJESTO ODRŽAVANJA
Bol  – Hotel Elaphusa

OKVIRNI PROGRAM
Utorak 15. listopada 2019.
Poslijepodne – dolazak i smještaj sudionika, prijava sudionika i podjela materijala.

Srijeda 16. listopada 2019.
Prijepodne - prijava sudionika i podjela materijala.
Otvaranje Skupa, uvodna predavanja, rasprave.
Poslijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, poster sekcija.

Četvrtak 17. listopada 2019.
Prijepodne - EFCA sekcija ““Air pollution and climate: Ultrafine particles - impact and policy resposes“
Tehničko-poslovno predstavljanje, izložba.
Poslijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, poster sekcija.
Svečana večera
 
Petak 18. listopada 2019.
Prijepodne – stručna izlaganja po temama i rasprave, tehničko-poslovno predstavljanje.
Poslijepodne - Okrugli stol, završetak Skupa.

Subota 19. listopada 2019.
Cjelodnevna stručna ekskurzija

NAČIN ODVIJANJA SKUPA
Skup će se odvijati plenarno (po potrebi po sekcijama) u 5 osnovnih dijelova:

Jezici: hrvatski i engleski, bez prevođenja

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA
Obrazac za prijavu sudjelovanja nalazi se ovdje.
Popunjeni obrazac se kao prilog (attachment) šalje na e-mail adresu:
prijava-zrak2019@huzz.hr  

PRIJAVA SAŽETAKA
Upute i pripadni obrasci za pisanje sažetaka radova nalaze se ovdje.
Sažeci se šalju u prilogu (attachment) na e-mail adresu:
sazeci-zrak2019@huzz.hr u obliku: prezime_ime_sazetak_X   (X-redni broj priloga ukoliko prvi autor dostavlja više sažetaka)
Rok za predaju sažetaka je 26. travnja 2019. godine.
Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena autorima do 31. svibnja 2019. godine.
Prihvaćeni sažeci bit će tiskani u Zborniku sažetaka koji će biti uručen svim sudionicima prilikom registracije.

Autori mogu svoje rezultate prikazane na skupu poslati u obliku rada za objavljivanje u časopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (http://www.imi.hr/casopis.php?lan=HR)  indeksiranom u SCIExpanded, Medline/PubMed, Scopus, AnimalScienceDatabase, BiologicalSciences (CSA), BIOSISPreviews, GreenFile, INIS, PollutionAbstracts, VeterinaryScienceDatabaseiWaterResourcesAbstracts.  
Upute za pripremu rada nalaze se na :
http://hrcak.srce.hr/upute/upute_autorima_Arhiv_za_higijenu_rada_i_toksikologiju.pdf

KONTAKT ADRESA
Dr.sc. Gordana Pehnec
Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Ksaverska c., 2
HR-10000 ZAGREB
Hrvatska
Tel: +385 1 4682-580; 4682-586
Fax: +385 1 4673-303
e-mail: kontakt-zrak2019@huzz.hr
Web: www.huzz.hr

 

OBAVIJEST ZA SUDIONIKE SKUPA
Pristojba
Pristojba za sudionike Skupa uplaćena do 14. lipnja  2019. godine iznosi 2.000,00 kn za prvog sudionika (ostali sudionici iz iste ustanove plaćaju 1.200,00 kn), a nakon tog roka i na samom Skupu 2.300,00 kn. Prateće osobe plaćaju pristojbu u iznosu od 700,00 kn.
Pristojba se uplaćuje na žiro račun Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka:
IBAN  HR 13 2340009-1100012102
s naznakom: Zaštita zraka 2019, ili na samom Skupu.
Pristojba uključuje Zbornik sažetaka i ostale stručne materijale.

SMJEŠTAJ SUDIONIKA
Za sudionike Skupa osiguran je smještaj (po posebnim cijenama) u hotelu Elaphusa****, Bol.

Cijene smještaja po osobi po danu
(usluga noćenja s doručkom)
Dvokrevetna soba                                48 EUR
Dvokrevetna soba (single use)              58 EUR

Upute za rezervaciju hotelskog smještaja
Sudionici Skupa smještaj rezerviraju individualno putem web stranice hotela www.bluesunhotels.com uz naznaku posebnog koda AP2019 (Air Protection 2019). Zbog ograničenog broja soba po posebnim cijenama mole se sudionici Skupa da rezerviraju hotelski smještaj do 14. lipnja 2019. godine.

Telefon: + 385 (0)1 38 44 288;
E-mail: reservations@bluesunhotels.com

 

Prva obavijest se može skinuti ovdje.

 

?